Miljö & Energiservice – Ventilation

Vi är ett ventilationsföretag med inriktning på inomhusmiljö och utför

 • Installationer
 • Ventilationsrengöring
 • Injusteringar
 • El & Styrarbeten
 • OVK-besiktningar
 • Energioptimering
 • Teknisk isolering av rör och ventilationskanaler
 • Rengöring av värmeväxlare på vattensidan
 • Ventilationsservice
 • Felsökning med inspektionskamera
 • Asbestsanering

Företaget startades 1988 och köptes 1996 av Per och Lars Olofsson som drev det tillsammans till 2009 då Lars gick i pension och Per fortsätter som ensam ägare . Företaget har 15 anställda och arbetar över hela landet men med inriktning på Örebroregionen.  Våra största kunder är fastighetsägare, Kommuner, Landsting, Industrin bygg och Ventilationsentreprenörer.

Vi är certifierade medlemmar av RSVR

Bläddra i vår nya broschyr