Ventilationsinstallationer

Ventilationsinstallationer utför vi enligt färdiga handlingar eller så skapar vi ett eget underlag som vi arbetar efter och då är det väldigt viktigt att det projekteras och utförs enligt svensk lag. Vid större arbeten så samarbetar vi med några olika konsulter.

Ventilationens grundkrav är att byggnader och installationer ger god luftkvalitet där vi människor vistas. Detta ska ske genom att ny luft förs in från det fria, samtidigt som fukt, lukt och hälsofarliga ämnen förs bort. Grundregeln för tillförsel av uteluft är 0,35 liter per sekund och kvadratmeter, utan besvärande drag. Den nya luften ska föras in i ”rena” rum där vi ofta vistas. Sedan ska luften strömma vidare till andra rum, för att sist föras ut från rum där vi förorenar luften mest, t ex kök och badrum.

Kraven syftar till att begränsa spridning av brand och rök, skydda människor, och att underlätta utrymning och räddning.

Reglerna kräver att ventilationen inte bidrar till att sprida brand, och att den installeras så att den inte bryter skyddet mellan brandceller.

Ventilationens krav är att byggnader och installationer drar litet energi och ger tillfredsställande värmekomfort. Byggnader och installationer ska dessutom vara särskilt sparsamma med elenergi.

Installationer

Drivs med WordPress Inspiro WordPress-tema av WPZOOM